Logo Microsoft Word trên nền màu xanh lam

Word Online đã xuất hiện được nhiều năm, nhưng nó vẫn thiếu một số tính năng hữu ích so với Google Documents. Rất may, Microsoft đang thực hiện một bước nữa để thu hẹp khoảng cách, với việc bổ sung chế độ chia sẻ đánh giá.

Tài liệu Word đã có thể được chia sẻ với người khác ở một trong hai chế độ: chế độ chỉ xem và chế độ chỉnh sửa. Mặc dù Word có các tính năng đánh giá mạnh mẽ, nơi mọi người có thể đưa ra đề xuất (hoặc nhận xét về đề xuất của người khác) mà không cần sửa đổi tài liệu, tùy chọn này chỉ khả dụng khi bạn chia sẻ với toàn quyền chỉnh sửa. Có rất nhiều tình huống mà bạn có thể muốn cho phép ai đó đưa ra đề xuất trên tài liệu mà không cấp cho họ toàn quyền ghi - Google Documents đã có tùy chọn đó từ lâu .

Chế độ xem lại trong hình ảnh Word Online
Chế độ xem lại trong Word Online Microsoft

Microsoft hiện đang kết hợp Google Tài liệu với một tùy chọn thứ ba để chia sẻ, được gọi là chế độ xem lại. Khi bạn chia sẻ tài liệu với ai đó ở chế độ Xem lại, người đó sẽ không có toàn quyền kiểm soát chỉnh sửa nhưng họ có thể thêm đề xuất dưới dạng nhận xét hoặc các thay đổi được theo dõi. Chủ sở hữu của tài liệu hoặc bất kỳ ai khác có toàn quyền truy cập chỉnh sửa, có thể phê duyệt bất kỳ thay đổi được đề xuất nào.

Tùy chọn mới có sẵn bằng cách nhấp vào nút Chia sẻ trên tài liệu, sau đó chọn 'Có thể xem lại' thay vì 'Có thể chỉnh sửa' hoặc 'Có thể xem.' Bạn có thể đặt bất kỳ ai có liên kết tài liệu để có quyền xem xét hoặc bạn có thể giới hạn nó ở một số địa chỉ liên hệ nhất định (yêu cầu người khác đăng nhập). Nếu ai đó nhận được tài liệu có quyền xem lại, tài liệu đó sẽ tự động mở trong chế độ xem lại của Word.

Tùy chọn "Có thể xem lại" trong Word Online

Microsoft cho biết tính năng chia sẻ mới hiện đang được tung ra trong Word Online và nó sẽ sớm có trên Word cho Mac và Windows. Công ty cũng đề cập rằng nó chỉ hoạt động đối với các tài liệu được lưu trữ trong OneDrive.

Nguồn: Blog văn phòng